W wyniku porozumienia podpisanego przez Centrum Ceraneum z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, w księgozbiorze Biblioteki UŁ powstała kolekcja studiów bizantynologicznych oraz slawistycznych, obejmująca:

  • księgozbiór prof. Waldemara Cerana, liczący około 3000 woluminów i podarowany Uniwersytetowi Łódzkiemu przez rodzinę Ceranów – stosowne dokumenty zostały podpisane przez panią Barbarę Ceran, panią Dorotę Ceran i Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 18 maja 2011 roku,
  • księgozbiór prof. Tadeusza Wasilewskiego, polskiego historyka Bizancjum i krajów bałkańskich, przekazany decyzją dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego,
  • księgozbiór starożytniczy i bizantynologiczny, będący własnością Biblioteki Instytutu Historii UŁ, przekazany przez dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego w depozyt Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego,
  • naukowe czasopisma starożytnicze, bizantynologiczne i bałkanistyczne, a także wybrane tytuły z literatury przedmiotu przeniesione z magazynu Biblioteki UŁ.

Kolekcja Ceraneum jest wzbogacana darami z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

ZASADY KORZYSTANIA

Księgozbiór Ceraneum jest czynny w następujących godzinach:

2 lipca — 4 września 2022 r.
poniedziałek, środa, piątek – od 8:00 do 15:00
wtorek, czwartek – od 13:00 do 20:00
sobota, niedziela – zamknięte

5 września — 1 października 2022 r.
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – od 8.00 do 20.00
sobota – od 8:00 do 15:00.

Z Księgozbioru Ceraneum można korzystać za okazaniem karty bibliotecznej, tylko na miejscu.