STUDIA CERANEA

Periodyk ma charakter międzynarodowy, wiec przyjmowane doń są prace napisane w językach kongresowych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i włoski), dotyczące basenu Morza Śródziemnego i Słowiańszczyzny, zamykające się w przedziale chronologicznym od I w. n.e. do XVIII stulecia włącznie.

­­­Celem, jaki wyznaczyło sobie Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea”, jest tworzenie naukowego pisma o charakterze interdyscyplinarnym, które oferuje studia specjalistyczne, recenzje i noty recenzyjne nowo wydawanych monografii. W ten sposób próbujemy pokonać wąską specjalizację stricte bizantynologiczną lub slawistyczną; artykuły mają przedstawiać różne aspekty późnoantycznej, bizantyńskiej i słowiańskiej kultury Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej, która jest w swojej różnorodności integralna. W rezultacie „Studia Ceranea”, bazując na wcześniejszych wzorcach innych periodyków o podobnej tematyce, starają się używać metodologii i osiągnięć pokrewnych dyscyplin wykorzystywanych w studiach nad późnym antykiem, średniowieczem i czasami nowożytnymi i otwierają się na nowe wyzwania stawiane przez współczesną myśl humanistyczną.

Kolegium Redakcyjne „Studia Ceranea” dokłada wszelkich starań dla zachowania najwyższych standardów etycznych na każdym etapie procedury redakcyjnej. Każdy artykuł podlega procedurze recenzji anonimowej podwójnej (double blind peer review, typu PrePrint), przez przynajmniej dwóch recenzentów.

Za publikację w „Studia Ceranea” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 70 punktów (2022 r.)

SERIES CERANEA

W ramach serii publikowane są materiały źródłowe, bibliografie, prace monograficzne, tomy zbiorowe poświęcone tematyce szeroko rozumianych dziejów oraz kultury Śródziemnomorza i Europy Południowo-Wschodniej od starożytności po czasy nowożytne włącznie, ze szczególnym naciskiem na dzieje Bizancjum i społeczności kręgu Slavia Orthodoxa.

SPIS TOMÓW:

Series Ceranea 11
Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła greckie, przekład Anna Maciejewska, opracowanie i komentarz Jan M. Wolski, redakcja naukowa Georgi Minczew, Łódź 2023.

Series Ceranea 10
Migrations in the Slavic Cultural Space. From the Middle Ages to the Present Day, ed. Zofia A. Brzozowska, Piotr Kręzel, Izabela Lis-Wielgosz, Łódź 2022.

Series Ceranea 9
Ivan Alexandrov Biliarsky, Mariyana P. Tsibranska-Kostova, Panoply in Defense of Orthodoxy, The Case of Moldavian Manuscript BAR Ms. Slav. 636 16th Century, ed. Georgi Minczew, Łódź 2021.

Series Ceranea 8
Agata Kawecka, Karolina Krzeszewska, Izabela Lis-Wielgosz, Ivan N. Petrov, Małgorzata Skowronek, Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa, redakcja naukowa Ivan N. Petrov, Łódź 2022.

Series Ceranea 7
Agata Kawecka, Izabela Lis-Wielgosz, Ivan N. Petrov, Małgorzata Skowronek, Jan Stradomski, Komentowana bibliografia polskich przekładów piśmiennictwa kręgu Slavia Orthodoxa, Łódź 2021.

Series Ceranea 6
Marcin Cyrulski, Michał Panaretos. Kronika trapezuncka – przekład, komentarz historyczny i filologiczny, Łódź 2020.

Series Ceranea 5
Zofia A. Brzozowska, Ivan N. Petrov, Latopis nowogrodzki pierwszy starszej redakcji. Unikatowy zabytek piśmiennictwa staroruskiego i jego polski przekład, Łódź 2019.

Series Ceranea 4
Małgorzata Skowronek, Średniowieczne opowieści biblijne. Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej, Łódź 2017.

Series Ceranea 3
Małgorzata Skowronek, Palaea Historica. The Second Slavic Translation: Commentary and Text, Łódź 2016.

Series Ceranea 2
Arystoksenos z Tarentu. Harmonika, przekład, wstęp i komentarze Anna Maciejewska, Łódź 2015.

Series Ceranea 1
Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie, opracowanie, przekład i komentarze Georgi Minczew, Małgorzata Skowronek, Jan Mikołaj Wolski, Łódź 2015.

Rada Redakcyjna:
dr hab. Zofia A. Brzozowska, prof. UŁ
dr hab. Paweł Filipczak
dr Agata Kawecka
dr Andrzej Kompa
prof. dr hab. Mirosław J. Leszka
dr Marek Majer
dr hab. Kirił Marinow, prof. UŁ
prof. dr hab. Georgi Minczew (redaktor naczelny serii)
dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ
dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ

Recenzenci serii:
Krystyna Bartol
Jacek Bonarek
Dariusz Brodka
Piotr Czarnecki
Jarosław Dudek
Marzanna Kuczyńska
Aleksander Naumow
Dalibor Sokolović
Jan Stradomski
Anna-Maria Totomanova
Mariola Walczak-Mikołajczakowa